Mensskydd & sexualundervisning

Om projektet

Efter att föreningens styrelseledamot Sanna Warnemyr hade hört om Rosendalsgymnasiet i Uppsala, vars elevkår hade övertalat skolledningen att sätta upp ett skåp på en toalett med gratis mensskydd i, gick hon till Katedralskolans skolsköterska och Mensskyddsprojektet fick sin början. Eftersom det var på skolsköterskans kontor elever tidigare varit tvungna att hämta skydd om de behövde det handlade det egentligen inte om ett helt nytt koncept utan snarare om att flytta skydden från hennes kontor till toaletterna i den stora skolbyggnaden, där de faktiskt används. Däremot tog det ett tag innan hon fick napp hos skolans personal då både skolsköterskan och diverse rektorer tyckte skydden låg bra där dom låg. Men gratis mensskydd på skoltoaletterna är ett enkelt sätt för skolor att göra skoltiden väldigt mycket tryggare för alla elever med mens. Och efter mycket om och men sattes ett skåp med bindor upp på en av skolans toaletter.

PRESENTATIONER OCH PRESTATIONER

Föreningen har drivit projektet på flera olika skolor i Lund. Tillsammans med skolornas lokala feministgrupper har vi lyckats göra gratis mensskydd till ett faktum på bland annat Polhemsskolan, Lunds Dans- och Musikalgymnasium och Svaneskolan! Projektet har även diskuterats med alla skolsköterskor i Lunds kommun och många tankar har väckts gällande hur och när vi kan gå vidare.

FRAMTIDEN

"Sex- och samlevnadsundervisningen kan beröra flera olika perspektiv som tillsammans ger eleverna en helhetsbild av vad människans sexualitet och relationer kan innefatta."
(Skolverket.se)

Föreningen Allra Käraste Syskon menar att sexualundervisningen i skolan inte möter Skolverkets krav, varken när det gäller innehåll, diskussion eller analys. Ett av de många problemen vi har identifierat är att menscykeln inte tas upp i tillräcklig stor mån. Lunds skolpersonal har uttryckt oro för att elever på skolor med gratis mensskydd ska använda skydden till vandalisering och förstörelse. Men är det verkligen ett argument för att strunta i projektet? Vi tycker det är ett tecken på hur tabubelagt mens fortfarande är, vilket i sig är ett problem vi måste lösa. Vi vill kombinera mensskyddsprojektet med ett långsiktigt arbete för att förbättra sexualundervisningen i skolan.

FÖRELÄSNINGAR

BOKA OSS

Specificera gärna vilken av våra föreläsningar ni är intresserade av. Vi kan även skräddarsy innehållet efter era önskemål.

 

2017 påbörjade föreningen ett samarbete med Ung Media Sverige för att informera unga om deras möjligheter att engagera sig i samhället. Sanna arbetar därför för tillfället tillsammans med Ylva Aspelin och föreläser på skolor runt om i Lund. Vi varvar vårt berättande om föreningens projekt, historia och framtid med information om yttrandefrihet och motiveringar till varför ungt engagemang är så viktigt.

"Om vi inte trivs så finns det alltid ett sätt att ändra det på. Och det är ingen som kan veta om vi trivs
eller inte förutom vi."

RECENSIONER

"Sanna och Ylva höll en väldigt intressant föreläsning som uppfyllde mina förväntningar med råge. De var väl förberedda och lyckades skapa en nära och interagerande kontakt med
publiken. Föreläsningen hade ett bra upplägg där de varvade information om föreningen och
deras arbete med info och pepp om hur en kan göra för att starta sin egen förening och kunna påverka sitt eget liv. Jag blev själv inspirerad och upplyft av föreläsningen och kan varmt
rekommendera den!"

- Karin Westeman, bibliotekarie på Lunds Stadsbibliotek

"Det bästa med föreläsningen var att man blev peppad att våga förändra sådant som man känner sig missnöjd med, att ens åsikt faktiskt räknas."

- elev på Svaneskolan i Lund

"Går det att påverka idag? Många ungdomar tänker att det inte ens är lönt att försöka. Sanna och Ylva bjöd på en inspirerande föreläsning med handfasta tips om hur man som ung idag faktiskt kan gå tillväga. Vi fick höra dem berätta om sin resa från starten av feministgruppen på Katedralskolan, fram till dagens förening. De visade bl.a. att det är möjligt att såväl bidra till införandet av mensskydd på skoltoaletter som att få vara med och genustesta nya läromedel. Men det gäller att våga vara lite besvärlig. Och att hitta stöd i varandra."

- Susanne Fredriksson, lärare i Lund